GENBUKAN OHKAMI DOJO

Federació GENBUKAN:  Arts Marcials


La prestigiosa organització internacional Genbukan va ser fundada (1984) i és presidida pel Soke (hereu) Shoto Tanemura, una llegenda viva de les arts marcials. Genbukan es tradueix com a "lloc que nudreix artistes marcials professionals". Té la finalitat de preservar i transmetre les arts marcials, de diverses Ryu-ha (escoles), com a patrimoni de la humanitat.

 

Genbukan engloba 4 federacions:

  • Genbukan World Ninpo Bugei Federation (GWNBF)
  • Kokusai Ju Jutsu Renmei (KJJR)
  • Japan Kobudo/Koryu Bujutsu World Federation (JKWF)
  • Amatsu Tatara World Federation (ATWF)


Les classes d'Arts Marcials Genbukan contenen un apartat dedicat al programa de Grau (Kyu/Dan). De forma personalitzada, cada alumne aprèn les tècniques que li pertoquen de:

-JU JUTSU tradicional i AIKI-JUJUTSU

-NINPO TAIJUTSU (Ninjutsu)


A més, també practiquem:

-Defensa Personal Goshinjutsu 

-Bi-Kenjutsu (inclou Iaido)

-Koryu Karate

-Chugoku Kenpo: Chi Kung, Ba Ghua i Chin Na

-Amatsu Tatara: Refinament Interior i Creixement Personal


Cada estil disposa del seu propi sistema de graus independent, sense barrejar les diferents arts.


INFANTIL i JUVENIL (a partir dels 5 anys):


Classes dinàmiques, amenes i pedagògiques on els valors i l'autodisciplina s'ensenyen a través de jocs, exercicis i tècniques. Aquests alhora serveixen com a preparació física i mental per a les arts marcials i la vida. Les classes són un bon aliat per a mares/pares i professors.

S'adapta la Defensa Personal a cada franja d'edat, prioritzant l'actitut per tal de prevenir i solucionar situacions d'abusos, com el bullying per exemple.

prev next


HORARIS i CONTACTE:

-Grup ADULT (16 anys o més): 

   • Telèfon 637.891.180 · Marc V. Dojo-cho

   • Dilluns i divendres 10:00-11:30h

   • Dimarts i dijous 19:00-20:30h                

   • Dimarts i dijous 20:30-22:00h 

-Grup INFANTIL (5 a 10 anys):

   • Telèfon 659.323.648 · Sandra B. Sensei

   • Dimarts i dijous 17:30-18:30h

-Grup JUVENIL (11 a 15 anys):

   • Telèfon  625.449.364 · Alex S. Senpai

   • Dilluns i dimecres 18:30-19:30h

-E-mail: gnbohkami@gmail.com

-Xarxes socials:  Facebook·GNB·OhkamiFacebook·Genbukan  i  YouTube