GENBUKAN Prat OHKAMI DOJO

BOJUTSU bastons


Al Genbukan Ohkami Dojo practiquem periòdicament Kihon (base) amb Armes Tradicionals JaponesesRandori (combat controlat) amb armes simulades de bambú o escuma. Això ajuda a millorar la concentració, la destresa, els reflexes i el concepte de distància.


Les classes contenen un apartat en que cada alumne aprèn, de forma personalitzada, les tècniques que li corresponen per Grau (Kyu/Dan/Menkyo) de l'Art Marcial Genbukan en que estigui progressant en aquell moment. Les Principals d'armes són el Bikkenjutsu  (espases) i el Bojutsu  (bastons).


El Bojutsu conté tècniques amb bastons de diferents tamanys, des de grans fins a petits fàcils d'amagar. Els bàsics són: Rokushaku Bo (181,8cm), Sanshaku Bo o Hanbo (90,9cm), Jo (121,2cm) i Tanbo (30,3cm). 


Els Graus (Kyu/Dan) de Bojutsu a la Federació Genbukan es basen en l'escola Kukishinden Ryu, considerada la més completa i efectiva de tot el Japó.  Vídeo


HORARIS, CONTACTE i Més Informació:

 · OhkamiDojo.org/GenbukanArtsMarcials