GENBUKAN Prat OHKAMI DOJO

AMATSU TATARA  Refinament Interior

Les Arts Marcials Genbukan principals són el Ninpo Taijutsu, el Ju Jutsu tradicional i les Armes Tradicionals. Aquestes inclouen tècniques molt efectives de defensa personal integral (cos, ment i esperit/cor) i també una filosofia pròpia de vida, que transmet principis i valors molt útils per al desenvolupament i Creixement Personal.


Genbukan també inclou l'antiquíssima escola Amatsu Tatara, que traduït vol dir "Les més altes i secretes ensenyances del Cel i de la natura".


El 58è Soke (hereu) d'Amatsu Tatara Bumon Shumon (Bumon: porta marcial; Shumon: porta espiritual) és el Gran Mestre Shoto Tanemura, fundador i President de Genbukan


Els alumnes de Genbukan tenen la oportunitat de millorar dia a dia, mitjançant la pràctica marcial i l'aprenentatge de les ensenyances espirituals, polint així el seu interior i trobant resposta a preguntes que sempre s'han fet. Al Dojo es pot ser un mateix, es respira sinceritat, honradesa, companyerisme i respecte.

HORARIS, CONTACTE i Més Informació:
 ·
OhkamiDojo.org/GenbukanArtsMarcials